FXH får stöd från LEADER Sydöstra Skåne och Regionala utvecklingsfonden.

FXH ska bli ett nav för innovation, entreprenörskap och lärande för framtidens upplevelseindustri. I begreppet upplevelseindustrin inkluderar vi turism, media, teknik och kultur i samverkan för att utveckla nya upplevelser för den nyfikna människan.

FXH skall vara en plats där människor möts, utmanas, utbyter erfarenheter och kompetenser, och får hjälp med att utveckla sina idéer till livskraftiga företag. Platsen och lokalen är viktig eftersom det ska vara enkelt och naturligt att ta sig dit, och den ska locka inte bara entreprenörer från sydöstra Skåne. Vår ambition är att FXH på sikt ska bli en nationellt och internationellt respekterad arena inom sitt område, och en plats dit studenter söker sig.

Fokus för FXH kommer att ligga på Digital Turism, vilket är ett nytt och spännande område. Sydöstra Skåne är en av Sveriges hetaste destinationer och här finns mycket kompetens att ta vara på. Förhoppningen är att nya idéer ska kunna förädlas till nya spännande företag inom digital turism med hela världen som marknad.

Verksamheten kommer att vila på tre fundament; en inkubator, en mötesplats och en event- och utbildningsdel.

Inkubatorn ska hjälpa ett antal entreprenörer starta sina företag genom att erbjuda subventionerade arbetsplatser, stöd inom företagande och nätverkande. Vi ser också positivt att existerande företag kan bidra med nya idéer genom en exkubatordel.
Mötesplatsen ska vara ett naturligt val för nyfikna människor som är öppna för nya idéer och möjligheter. Vi vill gärna ha ett kafé/lunchrestaurang i lokalen som är öppen för allmänheten
FXH ska arrangera utbildningar, föreläsningar, workshops, konferenser, AW och nätverkande för de som är aktiva inom branschen i sydöstra Skåne. Vi skall också skapa arrangemang som kan attrahera regionala, nationella och internationella deltagare.

Från första dagen skall FXH skapa en kultur som är miljömedveten, jobba med hållbarhet, jämställdhet och social integration. Vi skall vara extremt digitala och tänka internationellt, men med en lokal förankring.

Den ideella föreningen Sydostkraft har ansökt hos LEADER om att få genomföra en förstudie för FXH, och ansökan bifölls i september 2017. Förstudien har som mål att ta fram ett beslutsunderlag för etableringen av FXH, inklusive förslag på lokal, finansiering och inriktning. Föreningen Sydostkraft väntar nu på Jordbruksverkets godkännande för att kunna gå vidare med förstudien.

Kontakt

Jacob Gustafsson

jacob@fxhub.se

Håkan Dennersten

hakan@fxhub.se
© 2020 FX Hub